P

G-g-g-gute N-n-n-nacht, P-p-p-papa.

İ-İ-İyi ge-ge-geceler ba-ba-baba.

P.S.Z."Parallele synchronisierte Zufälligkeit".

P.E. R: Paralel eşzamanlı rastlantısallık.

Ein L.A.P.D.-Helikopter ist abgestürzt.

Bir L.A.P.D. helikopteri düştü.

Besonders nach meinem P.T.S.S.

Özellikle de P.T.C.H.'den sonra.

STRENG GEHEIM B.U.A.P.

ÇOK GİZLİ P.A.V.S.D.

H, I, J, K, L, M, N, O, P

H, I, J, K, L, M, N, O, P

Diese Atropin-Oxime-Spritzen befinden sich in euren P.B.-Packs.

Bu atropin iğneleri PB tabletlerinizle birlikte kullanılır.

J, P, sechs, fünf, fünf, sechs.

J, P, altı, beş, beş, altı.

H, l, J, K, L, M, N, O, P,

H, l, J, K, L, M, N, O, P,

Mr. Dowd, Elwood P. Dowd.

Bay Dowd mı? Elwood P. Dowd.