Paket için Almanca-Türkçe çeviriler:

paket · diğer çevirileri

paket

Paket paket

Zwei Spritzen-Pakete da drin.

İçinde iki şırınga paketi var.

Gute Sachen kommen in kleinen Paketen.

İyi şeyler güzel ufak paketlerde gelir.

Ein Paket. Mary Mason.

Mary Mason'a bir paket var.