Palmer

Steve, ist Wayne Palmer in der letzten halben Stunde durch einen Checkpunkt gekommen?

Steve, Wayne Palmer son yarım saat içinde herhangi bir kontrol noktasından geçti mi?

Präsident Palmer, ich würde gerne helfen, aber Mr. Lee ist chinesischer Staatsbürger.

Başkan Palmer. Yardım etmeyi çok isterdim fakat Bay Lee Çin vatandaşı ve konsololuk Çin arazisi.

Mr. Palmer bringen wir unseren Corporal in eine angemessenere Arbeitsposition.

Bay Palmer, onbaşıyı daha uygun bir çalışma zeminine alalım.

Alles in Ordnung, Mr. Palmer?

Her şey yolunda Bay Palmer?

Bitte, Mr. Palmer.

Lütfen Bay Palmer.

Ihr A.T.O.M-Anzug Eine große technologische Leistung, Mr. Palmer.

A.T.O.M. kostümünüz, büyük bir teknoloji harikası Bay Palmer.

Mr. President, Mrs. Palmer möchte Sie sprechen.

Sayın Başkan, Bayan Palmer sizi görmek istiyor.

Natürlich, Mr. Palmer.

Elbette Bay Palmer.

Mr Palmer, Sie werden ein Paket ausliefern.

Bay Palmer, bir paket teslim edeceksiniz.

Deine Freundin Laura Palmer wurde getötet.

Kız arkadaşın Laura Palmer öldürüldü.