Papier için Almanca-Türkçe çeviriler:

kâğıt · belge · diğer çevirileri

Papier kâğıt

Papier umschließt Felsen, oder?

Kağıt taşı sarar, değil mi?

Molly, haben Sie ein Stück Papier?

Molly, bir parça kağıdın var mı?

Stift und Papier.

Kalem ve kağıt.

Papier belge

Eine Muschi ohne Papiere.

Belgeleri olmayan bir amcık.

Keine Geburtsurkunde oder Papiere.

Doğum belgesi, kimliği yok.

Im Sperrgebiet mit ungültigen Papieren festgenommen.

Askeri bölgede eksik belgelerle yakalandı.