Partner için Almanca-Türkçe çeviriler:

ortak · · iş ortağı · diğer çevirileri

partner

Partner ortak

Morgen findet ein Partner-Meeting bezüglich Kalifornien statt.

California ile ilgili yarın ortaklar toplantısı olduğunu söyledi.

Ich bin Detective Jarvis. Mein Partner Detective Cooper.

Ben Dedektif Jarvis, bu da ortağım Dedektif Cooper.

Sie brauchen einen Partner.

Bir ortağa ihtiyacın var.

Partner

Der Partner Ihres Mannes, Dr. Reyes wurde heute Abend angegriffen.

Eşinizin ortağı Dr. Reyes Bu sabah saldırıya uğradı.

Wer, wer braucht sonst noch einen Partner?

Başka, başka kimin eşe ihtiyacı var.

Wer braucht sonst noch einen Partner?

Başka kimin eşe ihtiyacı var?

Partner iş ortağı

Hier, Partner, sie ist gesattelt, gezäumt und startbereit.

İşte, ortak. Koşumlandı, eyerlendi ve gitmeye hazır.

Das ist mein Partner Dave.

Bu benim ortağım Dave.

Kein Laufbursche, Michael, ein Partner.

Ayak işi değil, Michael, Ortak.