Patriot için Almanca-Türkçe çeviriler:

vatansever · patriot · yurtsever · diğer çevirileri

Patriot vatansever

Ich bin Patriot Kadett Jason Neville!

Ben vatansever öğrenci Jason Neville!

Heute ist unser Gast ein Visionär und wahrer Patriot:

Bu akşam yayındaki konuğumuz, vizyon sahibi bir vatansever

Du bist also ein Patriot?

Yani bir vatansever misin?

Patriot patriot

Ich sehe hier eine Menge Homo-Zeug, Patriot Eins.

Şu anda karşımda bir sürü homo aleti var, Patriot bir.

Der heißt jetzt "Iron Patriot".

Adı "Iron Patriot" artık.

Patriot Zwei, wir sind etwas beschäftigt.

Patriot iki, burada biraz meşgulüz.

Patriot yurtsever

Ein einfältiger Patriot, der Lincoln und Washington auswendig kann.

Tam bir şaşkın ördek. Büyük yurtsever. Lincoln ve Washington'ı ezbere biliyor.

Ein junger Patriot, der Lincoln und Jefferson zitiert.

Genç bir yurtsever. Lincoln ve Jefferson'dan alıntılar yapıyor.