Personal için Almanca-Türkçe çeviriler:

personel · çalışanlar · diğer çevirileri

Personal personel

Ich benötige zusätzliches "Personal".

Fazladan personele ihtiyacım var.

Alles Personal Sicherheitsstufe Rot.

Tüm personel, Kırmızı güvenlik.

Alles Personal evakuieren.

Tüm personeli boşaltın.

Personal çalışanlar

Volles forensisches Audit über unsere Operationen und Personal.

Operasyonlarımız ve çalışanlar için tam bir denetleme.

Travis' Aufenthaltsort, seine Ziele, sein Personal.

Travis'in yeri, amaçları ve onun için çalışanlar?