Plastiktüte

Ich brauche wirklich eine Plastiktüte.

Şimdi gerçekten poşete ihtiyacım var.

Es ist alles hinterlegt, unter der Branko-Brücke in einer Plastiktüte im Stromkasten.

Gereken her şeyi bir plastik poşet içinde, köprü altındaki güç panosuna koyacağım.

Steck all die Hirnstückchen in eine Plastiktüte, Barry.

Bütün beyin parçalarını bir poşete topla, Barry.

Die Plastiktüte schützt Sie vor wohlmeinenden Rettern.

Poşet sizi iyi niyetli kurtarıcılardan korur.