Plaudertasche

Bob ist eine echte Plaudertasche.

Bob çok konuşkan birisine benziyor.

Sei nicht so eine Plaudertasche, Edith.

Bu kadar boşboğaz olma, Edith!

Oder, Tucker? Ist 'ne Plaudertasche.

Tucker, tam bir insan canlısıdır.