Profiler

Sie wollen keinen Therapeuten, Sie wollen einen Profiler.

Sen bir terapist istemiyorsun. Bir profil uzmanı istiyorsun.

Ich dachte, Sie wären ein besserer Profiler.

Daha iyi bir profilci olduğunu sanmıştım.

Ich bin ein FBI Profiler.

Ben FBI 'dan geliyorum.

Shawn, das ist Mary Lightly, unser Profiler von der Serienmord und Entführungs Sondereinheit.

Shawn, o, Mary Lightly. Seri Cinayetler ve Adam Kaçırma Biriminde çalışıyor.

Tanner hat einen Profiler hinzugezogen.

Tanner kriminal profilci istemiş.

Miss Marchant, darf ich vorstellen? Eric Lanyon, unser Topstar. Ein genialer Profiler.

Bayan Marchant, sizi yıldız elemanımız Eric Lanyon ile tanıştırmama müsaade edin.

Der Profiler ist da. Mats Ekholm.

Analizci buraya henüz geldi, Mats Ekholm.