Punkte için Almanca-Türkçe çeviriler:

nokta · puan · konu · benek · diğer çevirileri

Punkte nokta

Jetzt ein wichtiger Punkt.

Şimdi, önemli bir nokta var.

Zwei sehr gute Punkte.

Çok önemli iki nokta.

Da, der kleine rote Punkt.

İşte, şu küçük kırmızı nokta.

Punkte puan

Sie haben zwei Punkte gewonnen.

Ama iki puan daha kazandı.

Ungefähr vier Punkte.

Yaklaşık dört puan.

Ein Punkt für mich.

Bana bir puan daha.

Punkte konu

Der Punkt ist, wir könnten hier zumindest für eine Weile glücklich sein.

Bak, konu şu ki, burada da mutlu olabiliriz. En azından bir süreliğine.

Der Punkt ist wer sollte mich aufhalten?

Asıl konu şu beni kim durduracak?

Alles klar, nächster Punkt, Gloria.

Tamam. Sıradaki konu, Gloria.

Punkte benek

Und diese Punkte da werden von einem Laser erfasst.

Ve şu benekler. Bu benekler bir lazer tarafından okunur.

Mögen Sie Punkte, Frederick?

Benekleri sever misin, Frederick?

Ja, Punkt, Fleck gefleckte Puddings Pudels

Evet, nokta, benek benekli puding kaniş