Putin

Kiryl Morozov ist einer der vertrauenswürdigsten Berater von Putin.

Kiryl Morozov, Putin'in en güvenilir danışmanlarından biri.

Gaddafi belügt sein Volk, Putin bewaffnet georgische Separatisten,

Kaddafi'nin halkına yalanları, Putin'in, Gürcü ayrılıkçıları silahlandırması.

Präsident Putin sagte: "Slawa, das reicht.

Başkan Putin dedi ki, Slava artık yeter.

Was sagt Putin im Fernsehen?

Putin televizyonda ne diyor?

Mein Gott, Putin wird ausrasten.

Aman Tanrım, Putin çılgına dönecek.

Du hast hartes Herz wie Putin.

Putin gibi bir kalbin var.

Lässt Putin wie einen Weihnachtself aussehen.

Putin'i noel perisi gibi göstermiş.

Obama und Putin.

Obama ile Putin'in.