Radio için Almanca-Türkçe çeviriler:

radyo · diğer çevirileri

Radio radyo

Aber jetzt habe ich Radio-Werbung.

Ama artık radyo reklamlarım da var.

Stefan hat Martin heute Morgen 'n Heiratsantrag übers Radio gemacht.

Stefan bu sabah Martin'e radyodan evlilik teklifi yaptı.

Clara, warum habe ich kein Radio in der TARDIS?

Clara, neden ben Tardis'in içinde bir radyo yok mu?