Realität için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçeklik · gerçek · diğer çevirileri

Realität gerçeklik

Realität ist ein Hirngespinst Ihrer Phantasie.

Gerçeklik hayal gücünüzün bir ürünüdür.

Eine alternative Realität.

Alternatif bir gerçeklik.

Jede Realität ist bedroht.

Tüm gerçekliği tehdit ediyor.

Realität gerçek

Ist dies ein Spiel oder Realität?

Bu bir oyun mu Yoksa, gerçek mi?

Nichts kann diese Realität ändern.

Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez.

Realität ist schauerlich, klar?

Gerçek korkunçtur, tamam mı?