Reservat

Geronimo hat das halbe Reservat mitgenommen.

Geronimo Kızılderililerin yarısını da yanında götürmüş.

Das war im Osage-Reservat, erinnerst du dich noch, Chris?

Osage'a gittiğimiz gün. Korumalı bölge. Hatırladın mı?

Ulzana ist schon sehr lange im Reservat.

Ulzana çok uzun zamandan beri vadide.

Eine militante Gruppe macht sich im Reservat zu schaffen.

Kızılderililere ayrılan arazide bir grup militan var.

Indianer-Reservat. In Oklahoma.

Kızılderililerin ülkesi, Oklahoma.

Ja. Oben im Rollins Savanna Wald-Reservat.

Özel Rollins Savana Ormanına doğru.