Robben için Almanca-Türkçe çeviriler:

fok · diğer çevirileri

Robben fok

Robben sind sehr romantisch.

Foklar çok romantik oluyor.

Robben bilden lang anhaltende, romantische Beziehungen.

Foklar uzun ömürlü romantik ilişkiler kurar.

Orcas, Grauwale, Robben und die westindischen Manatis.

Orkalar, gri balinalar, foklar ve Batı Hindistan Denizayıları.