Rolle için Almanca-Türkçe çeviriler:

rol · rulo · diğer çevirileri

Rolle rol

Eine sehr wichtige Rolle.

Çok da önemli bir rol.

Hast du eine Rolle für mich?

Bana da bir rol var mı?

Er testet heute für eine große Rolle in "Mad Men".

Bugün Mad Men'deki büyük bir rol için seçmeye gidecek.

Rolle rulo

Ich brauche eine große Rolle Alu-Folie.

Büyük bir rulo alüminyum folyoya ihtiyacım var.

Eine Rolle Gummischlauch, kleiner Durchmesser.

Bir rulo lastik hortum, küçük silindir.

Hier ist eine Rolle Film.

Burada bir rulo film var.