Ronson

Ich habe einen Führerschein hier, Hannah Ronson, vor drei Monaten ausgestellt.

Burda bir ehliyet var, Hannah Ronson, üç ay önce çıkarılmış.

Miss Ronson, bitte.

Bayan Ronson, lütfen.

Das ist Rektor Peter Ronson.

Bu da müdür Peter Ronson.

Dann erledigen Sie ihn. Für Ronson.

Sonra da Ronson için onu yok et.

Manche werden aber wahr, Mr. Ronson.

Ama bazıları gerçek oluyor, Bay Ronson.

Wenn das Hannah Ronson ist und das Tattoo Ben, wer ist dann LWA?

Eğer bu Hannah Ronson ve dövmedeki Ben ise, LTG kim?

Pech, das mit MarIowes Ronson, nicht wahr?

Marlowe'un çakmağına yazık oldu, değil mi?

Ronson hat nicht überlebt, oder?

Ronson başaramadı, değil mi?