S.H.I.E.L.D

Sie sind eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Sen bir S.H.I.E.L.D. ajanısın.

Sie ist eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Kendisi bir S.H.I.E.L.D. ajanı.

Ich bin ein S.H.I.E.L.D.-Agent, genau wie Sie.

Ben de ayni senin gibi bir S.H.I.E.L.D. ajaniyim.

Ich bin eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Ben bir S.H.I.E.L.D. ajanıyım.

S.H.I.E.L.D. braucht deine Hilfe.

S.H.I.E.L.D.'ın yardımına ihtiyacı var.

Ich bin Phil Coulson, S.H.I.E.L.D.-Agent.

Ben Phil Coulson, S.H.I.E.L.D. ajanıyım.

Sie wurde festgenommen, in einer S.H.I.E.L.D.-Haftanstalt.

Bir S.H.I.E.L.D. alıkoyma tesisinde tutuluyor.

Verdeckte S.H.I.E.L.D.-Ermittlungen, New Mexico, Projekt Pegasus.

S.H.I.E.L.D. New Mexico'da "Pegasus Projesi"nin üstünü örttü.

S.H.I.E.L.D. wollte mich töten.

S.H.I.E.L.D. beni öldürmeye çalıştı.

S.H.I.E.L.D. muss sehr glücklich sein.

S.H.I.E.L.D. oldukça mutlu olmalı.