Sarah

Aber wir identifizierten Sarah Fullers schwule oder nicht-so-schwule Nachbarn.

Ama Sarah Fuller'ın güya eşcinsel komşularının kimliğini belirledik.

Sarah uns wird nichts passieren.

Sarah, bize bir şey olmayacak.

Chuck, Sarah versucht, dich umzubringen.

Chuck, Sarah seni öldürmeye çalışıyor.

Schau, dies ist kein Spiel, Sarah.

Bak, bu bir oyun değil, Sarah.

Sarah, ich hatte alles unter Kontrolle.

Sarah, her şey kontrol altındaydı.

Sarah, diese Leute sind gefährlich.

Sarah bu insanlar çok tehlikeli.

Sarah Dutreuil. Sie sah Insekten. Kakerlaken, überall.

Her yerinde haşereler hamam böcekleri gördü.

Sarah hatte ein großes Herz.

Sarah'nın kocaman bir kalbi vardı.

Gute Nacht, Sarah.

İyi geceler, Sarah.

Sarah, komm her!

Sarah, buraya gel!