Schatz için Almanca-Türkçe çeviriler:

hazine · sevgilim · takdir · aşkım · eder · tahmin · tatlı · sevgili · diğer çevirileri

Schatz hazine

Wer einen Freund findet, findet einen Schatz.

Her kim bir arkadaş bulursa, hazine bulur.

Er ist ein Schatz, Piper.

O bir hazine, Piper.

Peter, es gibt keinen Schatz.

Peter, hazine falan yok.

Schatz sevgilim

Ich vermisse dich auch, Schatz.

Ben de seni özledim, sevgilim.

Sie verrückter, romantischer Schatz.

Seni deli, düşüncesiz, romantik sevgilim.

Vielleicht beim nächsten Mal, Schatz.

Belki gelecek sefere, sevgilim.

Schatz takdir

Aber ich mache das schon sehr lange und ich würde deine Geduld sehr begrüßen und schätzen.

Ama yapıyor çok uzun bir süre bu ve ben gerçekten takdir ediyorum ve sabır değer.

Das weiß ich zu schätzen, aber im Moment benötige ich keinen Zuhörer.

Bunu takdir ediyorum ama şu an bir dinleyiciye ihtiyacım yok.

Ja, wir wissen Ihre Geduld wirklich zu schätzen.

Evet biz gerçekten senin sabrını takdir ediyoruz.

Schatz aşkım

Schatz, ich brauch ein bisschen Geld.

Aşkım, biraz paraya ihtiyacım var.

Bobby, komm her, mein Schatz, komm her, komm!

Bobby, buraya gel aşkım, gel buraya. Çabuk.

Ich verspreche es dir, Schatz.

Öyle mi? Söz veriyorum aşkım.

Schatz eder

Gern geschehen, Schatz.

Rica ederim, tatlım.

Oh Schatz, vielen Dank!

Ah canım, teşekkür ederim.

Danke, Schatz, aber ich bin wirklich müde.

Teşekkür ederim, tatlım ama gerçekten çok yorgunum.

Schatz tahmin

Schatz, du wirst nie erraten, wer hier ist.

Hayatım, burada kimin olduğunu asla tahmin edemezsin.

Hey, Schatz, rate mal?

Tatlım tahmin et ne oldu?

Schatz tatlı

Schatz, das ist lieb, aber so einfach ist das nicht.

Hayatım, bu çok tatlı ama o kadar basit değil.

Mein Schatz Si-kyung?

Tatlı Si-kyung'um mu?

Schatz sevgili

Meine Mutter, der Schatz, Alice, war eine von Neros besten Straßenkünstlern.

Sevgili annem Alice, Nero'nun en iyi sokak icracılarından biriydi.