Schiff için Almanca-Türkçe çeviriler:

gemi · tekne · diğer çevirileri

Schiff gemi

Keine Schiffe, keine Planeten. Nichts.

Gemi yok, gezegen yok hiçbir şey.

Das ist kein Planet, es ist ein Raum schiff auf Kollisionskurs mit Daran V.

Bu bir gezegen değil, uzay gemisi, Daran V ile çarpışma rotasında.

Captain, das Maquis-Schiff startet seinen Antrieb.

Kaptan, Maquis gemisi motorlarını çalıştırıyor.

Schiff tekne

In Hong Kong gibt es viele große Schiffe

Hong Kong'da bir sürü büyük tekne vardır.

Wo liegt dieses Restaurant-Schiff jetzt?

Bu tekne-restoran şimdi nerede?

Ein Überwachungsflug entdeckte Kapitän Limes Schiff, die Delila hier.

Keşif uçağımız Kaptan Lime'ın teknesi Delilah'yı burada buldu.