Schlag için Almanca-Türkçe çeviriler:

vuruş · yumruk · darbe · tokat · çeşit · elektrik çarpması · diğer çevirileri

Schlag vuruş

Schlag mich wie ein richtiger Vater!

Bana gerçek bir baba gibi vur!

Sie sagte wieder: "Schlag mich.

Tekrar söyledi, "Vur bana.

Schlag ihn, jetzt!

Vur ona hemen!

Schlag yumruk

Eins, zwei, Schlag, Schlag, Schlag.

Bir, iki, yumruk, yumruk, yumruk.

Jeder Schlag einer Shaolin-Faust muss eisenhart sein.

Shaolin'in vurduğu her yumruk güçlü olmalı!

Nein. Schlag mich!

Yumruk at bana!

Schlag darbe

Ich glaube, der Schlag gestern hat etwas in Radons Kopf ausgelöst.

Bak, sanırım dün aldığı o darbe Radon'un kafasından da bir şeyler götürdü.

Ein vernichtender Schlag für Hitler.

Hitler'e ezici bir darbe daha.

Könnte der perimortale Schlag die Todesursache sein?

Ölüm anındaki darbe ölüm sebebi olabilir mi?

Schlag tokat

Komm schon, schlag mich.

Haydi, tokat at bana.

Ich bin Schlag Wetten Kommissarin.

Ben Tokat İddiası Hakemiyim.

Du kannst Schlag Wetten-Kommissarin sein.

Tokat iddiası hakemi olabilirsin.

Schlag çeşit

Eine Art elektrischer Schlag.

Bir çeşit elektrik çarpması oldu.

Schlag elektrik çarpması

Eine Art elektrischer Schlag.

Bir çeşit elektrik çarpması oldu.