Schoner için Almanca-Türkçe çeviriler:

uskuna · diğer çevirileri

Schoner

Schoner Stob, Kumpel.

İyi vuruştu, dostum.

Schnittig und adrett wie ein schlanker Schoner mit neuen Segeln.

Yeni boyanmış ve donanımı yapılmış bir kotra kadar çekicisiniz.

Dieser Schoner kommt aus Gloucester, Massachusetts.

Bu ıskuna, Massachusetts'teki Gloucester'dan geliyor.

Piratenüberfall auf den Schoner "Meduse"!

Korsanlar, Medusa teknesine saldırdı!