Schurken

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Drittens verifizierten sie Unrichtigkeiten. Sie sind lügenhafte Schurken.

Üçüncü olarak olmayan şeyleri doğruladılar, sonuç olarak sahtekarlar.

Nein, ich hab einen Schurken verfolgt.

Hayır, kötü bir adamı kovalıyordum.

Dieser Haufen Narren, diese Schurken!

Bu aptallar sürüsünü, bu ifritleri!

Glauben Sie, ich bin der Schurke?

Sence kötü adam ben miyim?

Er ist ein Wüstling, ein Schurke, ein Tunichtgut!

O bir zampara, bir serseri, bir kabadayı!

Ich bin ein Nachtelf-Schurke.

Ben yaramaz bir gece perisiyim.

Sie sind ein Schurke, Sir.

Siz kötü bir adamsınız bayım.

Weil er ein Lügner, ein Schurke und ein Mörder ist.

Çünkü o bir yalancı, bir haydut ve bir katil.

Dr. Johnson sagte, Patriotismus sei "die letzte Zuflucht eines Schurken".

Dr. Johnson vatanseverliğin bir alçağın son sığınağı olduğunu söylüyor.