Schweigen için Almanca-Türkçe çeviriler:

sessizlik · susmak · sükut · diğer çevirileri

Schweigen sessizlik

Ich habe Applause erwartet, aber ich schätze, verdutztes Schweigen ist ebenso angemessen.

Alkış bekliyordum ama sanırım sersemlemiş sessizlik de bir o kadar uygundur.

Dieses Schweigen ist ohrenbetäubend.

Bu sessizlik beni sağır ediyor.

Dieses demonstrative Schweigen ist schlimmer als ein Attentat.

Bu gösterişli sessizlik, bir saldırıdan daha yaralayıcı.

Schweigen susmak

Sprich jetzt, oder schweige für immer.

Şimdi konuş ya da sonsuza dek sus.

Nur eine schweigt. Aber mir bleibt keine andere Wahl.

Sadece bir tanesi sustu, ama başka seçeneğim yok.

Bring mich zum Schweigen, Sundance.

Hadi. Sustur beni, Sundance.

Schweigen sükut

Hey, Presidente, Schweigen ist Gold, nicht?

Hey, Başkan, sükut altındır, değil mi?