Schwester için Almanca-Türkçe çeviriler:

kardeş · kız · kız kardeş · rahibe · hemşire · abla · kızkardeş · diğer çevirileri

Schwester kardeş

Ich weiß, aber sie ist meine Schwester.

Biliyorum ama o benim kız kardeşim.

Ich rette meine Schwester.

Ben kız kardeşimi kurtaracağım.

Ich bin Julia, Sebastians Schwester.

Ben Julia, Sebastian'ın kardeşiyim.

Schwester kız

Ich weiß, aber sie ist meine Schwester.

Biliyorum ama o benim kız kardeşim.

Ich habe meine Schwester angelogen.

Kız kardeşime yalan söyledim.

Ich bin deine Schwester, Mark.

Ben senin kız kardeşinim Mark!

Schwester kız kardeş

Ich weiß, aber sie ist meine Schwester.

Biliyorum ama o benim kız kardeşim.

Wunderschöne Blume, schön wie meine Schwester

Güzel çiçek kız kardeşim kadar şirin.

Meine Schwester ist keine Theoretikerin, Paul.

Kız kardeşim teorik bir insan değildir Paul.

Schwester rahibe

Schwester, ich brauche Ihre Hilfe.

Rahibe, yardımına ihtiyacım var.

Seid bereit, Schwestern.

Hazır olun Rahibeler.

Schwester Julie sagt, Sie wollen ein Verbrechen gestehen?

Rahibe Julie bir suçu itiraf etmek istediğini söyledi

Schwester hemşire

Natürlich brauchen wir zur Vorbereitung eine Schwester.

Elbette, hazırlanmak için bir hemşireye ihtiyacımız var.

Warten Sie, Schwester.

Bir dakika, hemşire.

Wir haben gerade mit Mrs. Brummell und Schwester Harper telefoniert.

Biraz önce Bayan Brummel ve hemşire Harper ile konuştuk.

Schwester abla

Schwester, viel Glück morgen.

Abla, yarın için iyi şanslar!

Vielen Dank, Schwester. Lecker.

Çok teşekkür ederim abla.

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Schwester kızkardeş

Vater, Mutter, Schwester, Bruder.

Baba, anne, "kızkardeş, erkek kardeş,

Eine hässliche Schwester.

Çirkin bir kızkardeş.

Hey, Schwester, komm her.

Hey, kızkardeş, buraya gel.