Skelett için Almanca-Türkçe çeviriler:

iskelet · diğer çevirileri

Skelett iskelet

Nein. Keine toten Haustiere. Keine Skelette.

Hayır, ölü hayvanlar, iskeletler yok.

Eigentlich ein Skelett.

Aslında bir iskelet.

Denn er hat kein normales Skelett.

Çünkü normal bir iskelet yapısı falan yok.