Skye

Skye, wir brauchen Echtzeit-Satelliten-Überwachung für diese Gegend, Sofort.

Skye, bu alanda gerçek zamanlı uydu gözlemine ihtiyacımız var hemen.

Gut." Marvin Anthony, Wendy Arrington, Tanya Arroyo Chris Barlow, Skye Blue, Jennifer Bryant

Pekala." Marvin Anthony, Wendy Arrington, Tanya Arroyo Chris Barlow, Skye Blue, Jennifer Bryant

Ich bin kein guter Mensch, Skye.

Ben iyi bir adam değilim Skye.

Skye, können Sie mich hören?

Skye, beni duyuyor musun?

Skye, ich fürchte, ich muss Sie vom aktiven Dienst abziehen.

Skye korkarım ki seni aktif görevden almam gerek.

Ich wollte Ihnen Skye wirklich bringen.

Sana gerçekten Skye'ı getirmek istedim.

Ihre Freundin Skye ist eine Gräueltat und ich muss ihr ein Ende bereiten.

Arkadaşınız Skye bir canavar ve ben buna bir son vermeliyim.

Sie werden Skye nie wieder sehen.

Bir daha asla Skye'ı göremeyeceksin.

Skye ist keine Waffe.

Skye bir silah değil.

Fitz, wir müssen Skye finden.

Fitz, Skye'ı bulmamız gerek.