Sorte için Almanca-Türkçe çeviriler:

tür · çeşit · diğer çevirileri

Sorte tür

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Welche Sorte Probleme?

Ne tür sorunlara?

Vielleicht ist das eine schnell wachsende Sorte.

Belki de burada hızlı büyüyen bir tür vardır.

Sorte çeşit

Pneumokokkenus, Streptokokken, Staphylokokken und andere Sorten Kokken.

Pnömokok, streptokok, stafilokok ve diğer çeşitli koklar.

In Russland gibt es zwei Sorten Menschen:

Rusya'da sadece iki çeşit insan vardır.

Es gibt vier Sorten Clowns:

Dört çeşit palyaço vardır: