Stück

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Ich möchte ein großes Stück!

Ben büyük bir parça istiyorum.

Kann ich noch ein Stück haben?

Bir parça daha alabilir miyim?

Ein sehr schönes Stück.

O çok hoş bir parça.

Ein Stück Brot oder einen Muffin.

Bir parça ekmek ya da kek.

Wir müssen alles einzeln Stück für Stück herstellen.

Her şeyi tek tek, parça parça imal etmemiz lazım.

Diese Höhlen könnten ein fehlendes Stück unserer Geschichte enthalten.

Bence bu mağaralar tarihimizin önemli, kayıp bir parçasını içeriyor olabilir.

Ich werde auch noch ein großes Stück Seife mitbringen.

Ayrıca büyük bir kalıp sabun da getireceğim.

Noch ein Stück Fleisch.

Bir parça et daha!

Sie behandeln ihn wie ein Stück Fleisch.

Ona bir et parçası gibi davranmışlar.