Stabes

Nein, ein hochrangiges Mitglied Ihres eigenen Stabes.

Hayır, sizin çalışanlarınızın yüksek rütbeli bir üyesi.

Sturmbannführer Mumm vom Stab Gruppenführer Ehrhardts.

Ben Yüzbaşı Muhm, Albay Ehrhardt'ın ekibindenim.

Sein Stab soll ihnen helfen.

Asası onlara yardım etsin.

Der Stab enthielt eine sehr mächtige Magie.

Asa, çok güçlü bir büyü içeriyormus.

Hydra ist der Nazi-Stab für Tiefenforschung. Angeführt von Johann Schmidt.

Hydra, Nazi'lerin derin bilim bölümü başında Johann Schmidt var.

Der Stab-a-thon beginnt!

Bıçak Maratonu başlasın!

Pharaozepter, Katharinas Stab, goldene Adler-Schatulle, Stern von Arabien!

Firavun'un ve Çariçe'nin asaları Altın Kartal kutusu ve Arap yıldızı!

Wenn der typisch für Torreys Stab ist!

Torrey'nin adamlarinin bir örnegi buysa!

Sagt: "Der hier wird dein Schwert und dein Stab sein.

Ve bana: "Bu senin kılıcın ve asan olacak" dedi.

Heute ist Lewis Mitglied meines Stabes und ein

Bu gün Lewis çalışmalarımızın bir üyesi ve