Standort için Almanca-Türkçe çeviriler:

yer · konum · mevki · diğer çevirileri

Standort yer

Es ist ein teurer Standort.

Oldukça pahalı bir yer.

Alistair, warum haben wir noch keinen Standort?

Alistair, neden hala bir yer belirleyemedik?

Den Standort seines größten Erfolges, Samaritan.

En büyük başarısının yeri, Samaritan'ın.

Standort konum

STANDORT NEU KONFlGURlERT

KONUM TEKRAR YAPILANIYOR

Standort mevki

Ich erbitte die viertelstündliche Standort-Aktualisierung.

Çeyrek saatlik mevki bildiriminizi talep ediyorum.