Steine için Almanca-Türkçe çeviriler:

taş · diğer çevirileri

Steine taş

Wir brauchen mehr Steine.

Daha fazla taş lazım olacak.

Kann ich noch einen Stein sehen?

Bir taş daha görebilir miyim?

Corporal Barnes, haben Sie gerade die Steine entfernt?

Onbaşı Barnes, az önce taşları ayırdınız?