Steve

Ist Steves neue Freundin heiß?

Steve'in yeni kızı seksi miymiş?

Steve, ist Wayne Palmer in der letzten halben Stunde durch einen Checkpunkt gekommen?

Steve, Wayne Palmer son yarım saat içinde herhangi bir kontrol noktasından geçti mi?

Ruhig, Steve, ich sah sie zuerst.

Sakin ol Steve, onu önce ben gördüm.

Wie auch immer, Steve hat nächste Woche Geburtstag, und ich wollte ihm ein paar Pfeile kaufen.

Her neyse, Steve'nin gelecek hafta doğum günü var ben de ona birkaç ok almak istiyordum.

Nein, Steve, bitte.

Hayır, Steve. Lütfen.

Gute Nacht, Steve.

İyi geceler, Steve.

Ich habe Steve Van Dansen.

Hatta Steve Van Densen var.

Steve, komm her.

Steve, buraya gel.

Ich bin übrigens Steve.

Bu arada ben Steve.

Oh, Gott, Steve.

Aman Tanrım, Steve.