Stock için Almanca-Türkçe çeviriler:

kat · sopa · çubuk · baston · değnek · diğer çevirileri

Stock kat

Dritter Stock, südwestliche Ecke.

Üçüncü kat, güneybatı köşe.

Welcher Stock, bitte?

Hangi kat, lütfen?

Zweiter Stock links, Oberführer.

İkinci katta, solda Bay Brigadier.

Stock sopa

Der Stock bedeutet gar nichts!

Sopa demek, hiçbir şey demek.

Was, ein Zwerg? mit einem großen Stock in der Hand.

Bir cüce görüyorum elinde büyük bir sopa var!

Wo ist der Stock?

Sopa nerede? Sopa mı?

Stock çubuk

Einen spitzen Stock!

Keskin bir çubuk.

Ein Stock, der Erdbeben auslöst? Wirklich?

Bir çubuk depremlere neden olabilir mi?

Normalerweise liegt hier ein Stock, den man dazwischenklemmen kann.

Genelde etrafta bir çubuk olur. Onunla desteklersin.

Stock baston

Könnten Sie zumindest diesen Stock wiedererkennen?

En azından o bastonu hatırlayabilir misin?

Nimm den Stock.

Al şu bastonu.

Der Stock hat ein Begrenzungsfeld erzeugt.

Baston bir kısıtlama alanı yarattı.

Stock değnek

Es ist ein Schlag-Stock.

O bir silah değneği.

Dein Stab und dein Stock

Senin asan ve değneğin