Stunde için Almanca-Türkçe çeviriler:

saat · zaman · ders · diğer çevirileri

Stunde saat

Ich brauche noch eine halbe Stunde.

Bir yarım saate daha ihtiyacım var.

Für eine Stunde, Süße.

Bir saat, tatlı yavru.

Wir können in einer Stunde abfliegen.

Bir saat içinde yola çıkabiliriz.

Stunde zaman

Ich werf dich dann nach einer Stunde raus.

Bir saat sonra seni atarım o zaman.

Du hast eine Stunde Zeit.

Bir saat zamanın var.

Das ist weniger als eine Stunde.

Bir saatten az zaman var.

Stunde ders

Ich komme für Stunde.

Ben ders için geldim.

Ich denke, es reicht für die erste Stunde.

Bence bu kadarı ilk ders için yeter.