Substanz için Almanca-Türkçe çeviriler:

madde · diğer çevirileri

Substanz

Nitroglycerin ist eine hochgradig giftige Substanz.

Nitrogliserin son derece toksik bir maddedir.

Diese Substanz würde alle diese Leute töten?

Bu gaz, bu insanların hepsini öldürebilir mi?

Biomimetisches Gel ist eine gesperrte Substanz.

Biyomimetik jel yasaklı bir maddedir.

Eine Art schleimige Substanz.

Bir çeşit, mukoza sıvısı birleşimi.

Ich habe dich immer als eine ichbezogene Person betrachtet, aber du hast mehr Substanz, oder?

Seni her zaman bencil bir insan olarak görmüştüm ama sen daha hakikatliymişsin.

Eine stark ätzende Substanz.

Çok güçlü bir aşındırıcı.

V ist eine illegale Substanz.

V, yasa dışı bir maddedir.

Die blaue Substanz aus Anjas Schnittwunde ist Methyl-lsobutyl-Keton.

Anja'nın boğazındaki yarada bulduğum mavi kalıntı izobütil metil ketonmuş.