Tödliches

Ich habe eine durchbohrte Lunge oder eine tödliche Gehirnerschütterung erwartet.

Ben delik deşik bir akciğer ya da beyin sarsıntısı falan bekliyordum.

Bei frühzeitiger Behandlung ist eine epileptische Psychose selten tödlich.

Tedaviye erken başlanırsa, psikotik epileptik hastalık nadiren ölümcüldür.

Nicht-tödliche Waffen sind eine sehr ernste Angelegenheit.

Ölümcül olmayan silahlar çok ciddi bir iştir.

Tödlich für uns beide.

İkimiz için de ölümcül.

Sie lautet, "modifizierte Kristalle tödlich, HLK-Raum.

Diyor ki, "ölümcül kristaller değiştirildi ventilasyon odası".

Eine tödliche Krankheit.

Ölümcül bir hastalık.

Schön, aber tödlich.

Güzel ama ölümcül.

Hier ist nie etwas Tödliches passiert.

Burada hiç ölümcül bir şey olmaz.

Tödlich, aber ein wenig eingerostet.

Ölümcül ama biraz paslanmış.

Vandalismus, tödliche Waffe.

Vandalizm, öldürücü silah.