Tagung için Almanca-Türkçe çeviriler:

kurultay · toplantı · diğer çevirileri

Tagung kurultay

Mike, er ist der Hauptredner bei der Tagung dieses Wochenende.

Mike. O bu hafta kurultayda açılış konuşmasını yapacak.

Tagung toplantı

Hotels, Tagungen, Sie verstehen.

Oteller ve toplantılarda çalışıyorum.