Tapioca

Ein wenig Tapioca wie Salz auf eine eisige Straße streuen.

Biraz tapyoka dökelim, buzlu bir yolu tuzlar gibi.

Layton und Tapioca waren unzertrennlich gewesen.

Layton ve Tapioca ayrılmaz birer ikiliydiler.

Tapioca, haben Sie Arbeit gefunden?

Ee, Tapioca, bir buldun mu?

Tapioca hörte auf, Metalleimer zu kauen.

Tapioca metal kovaları dişlemeyi bıraktı.

Gerade sehe ich euch an und bestelle Tapioca auf Amazon.

Şu anda size bakıyorum ve internetten yemek siparişi veriyorum.