Tat için Almanca-Türkçe çeviriler:

yap · · gerçek · asıl · Tatlar · hareket · eylem · diğer çevirileri

tat

Tat yap

Ich schwöre, ich habe nichts getan!

Yemin ederim, ben bir şey yapmadım!

Sagen wir einfach, wir tun's für einen Armeekameraden.

Diyelim ki eski bir askerlik arkadaşı için yapıyoruz.

Du hast schon alles getan.

Zaten her şeyi yaptın.

Tat

Ich hab für eine Nacht genug getan.

Bir gece için yeteri kadar yaptım.

Was tust du hier?

Senin burada işin ne?

Jessica, was tun Sie hier noch so spät?

Jessica, bu saatte burada ne işin var?

Tat gerçek

Ich hab nichts getan. Ehrlich.

Ben hiçbir şey yapmadım, gerçekten.

Denn dieser Ted Mosby weiß wirklich was er tut.

Çünkü o Ted Mosby gerçekten ne yaptığını biliyor.

Dann tut es mir wirklich sehr leid.

O zaman gerçekten çok ama çok özür dilerim.

Tat asıl

Ich habe nie etwas Falsches getan.

Asla yanlış bir şey yapmadım.

Die Frage ist, was Sie getan haben.

Asıl soru şu; sen ne yaptın?

Mein ganzes Decepticonleben lang hab ich nichts Wertvolles getan.

Decepticonluk hayatım boyunca, asla değerli bir şey yapmadım.

Tat Tatlar

Schatz, du hast das Richtige getan.

Tatlım, sen doğru olanı yaptın.

Schatz, ich bin Arzt, ich weiß, was ich tue.

Tatlım, ben bir doktorum, Ne yaptığımı biliyorum.

Würdest du das für mich tun, Schatz?

Bunu benim için yapabilir misin tatlım?

Tat hareket

An Andocköffnung fünf tut sich etwas.

Yanaşma iskelesi beşte hareket var.

Jede Entscheidung wird diskutiert, jede Tat hinterfragt.

Her karar tartışılır, her hareket sorgulanır.

Raja, das ist sehr nett, aber du musst das wirklich nicht tun.

Raja, çok hoş bir hareket bu, ama gerçekten gerek yok.

Tat eylem

Die USS Cole während des Auftanken im Hafen von Aden angegriffen ein terroristischer Akt eine abscheuliche und feige Tat..

The USS Cole, Aden limanında yakıt ikmali yaparken saldırıya uğradı. Bu bir terörist eylemiydi. Bu korkakça ve alçakça bir eylemdi.

Das war eine abscheuliche und feige Tat.

Bu korkakça ve alçakça bir eylemdi.

Wer hat diese abscheuliche Tat verübt?

Bu korkunç eylemi kim gerçekleştirdi?