Tatsache için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · olay · durum · diğer çevirileri

Tatsache gerçek

Eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache.

Bu kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir.

Zuerst muss ich Ihnen eine simple Tatsache erklären. Grayson wurde vergiftet.

Önce sana basit bir gerçeği açıklamam gerek Grayson zehirlendi.

Es ist eine bekannte Tatsache.

Bu sadece çok bilinen bir gerçek.

Tatsache olay

DIESER FILM BERUHT AUF TATSACHEN, IST ABER AUCH FIKTIV

BU FİLM GERÇEK İNSANLARDAN VE OLAYLARDAN ESİNLENMİŞTİR

Und Tatsache ist, dass ich gut in Mathe bin.

Ve olay şu ki, ben matematikte iyiyim.

Tatsache durum

Tatsache ist, dass es eigentlich eher mehr von ihnen angelockt hat.

Durum şu ki, aslında bana daha çok yaklaşmalarını sağladı.