Technologien

Dieser Arachnid ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien.

Bu örümcek, bazı sıradışı teknolojilerin sapmasından oluştu . Haydi.

Eine solche Technologie ist ein unermessliches Vermögen wert.

Bu çeşit bir teknoloji muazzam bir servet edebilir.

Eine völlig neue Technologie entsteht.

Tamamen yeni bir teknoloji yaratılacak.

Emilys Technologie wird Friendczars Geschäft auffressen.

Emily'nin teknolojisi Friendczar'ın işini paramparça edecek.

Nein, keine verrückte Technologie.

Hayır! Teknoloji kullanmak yok.

Ein Stück Technologie, eine Waffe?

Teknolojik bir parça veya bir silah.

Diese Technologie ist eine Sackgasse.

Bu teknolojiden bir şey çıkmaz.

Diese Technologie ängstigt mich.

Tüm bu teknoloji beni korkutuyor.

Keine hoch entwickelte Technologie.

Gelişmiş bir teknoloji değil.

Thermische Technologie für konstante Temperatur.

Sabit sıcaklık için termal teknoloji.