Telepathin

Sie ist keine echte Telepathin?

Gerçek bir telepat değil o zaman?

Sie sind keine Telepathin?

Sen bir telepat değilsin. Hayır.

Sie vergessen, ich bin Telepathin.

Benim bir telepat olduğumu unuttun.

Erst die Königin, jetzt eine Telepathin?

Önce kraliçe, şimdi de telepat mı?!

Nidell ist eine psychoprojizierende Telepathin.

Nidell, gerçek görüntüler oluşturabilen bir telepat.