Tempeln

Grabstätten, Tempel antike Glühbirnen, sogar Elektrizität.

Mezarlar, tapınaklar, antik ampullers, hatta elektrik.

Dies ist ein Tempel?

Burası bir tapınak mı?

Ich muss einen Tempel bauen gehen.

Gidip bir tapınak inşa etmem gerek.

Dunkelheit, Schwert, Verlassene, Tempel.

Karanlık, kılıç, terk edilmiş tapınak.

Gott sagt: Baut einen Tempel.

Tanrı diyor ki bir tapınak yap.

Der Gupo-Tempel ist ein heiliger Ort.

Gupo Fair Tapınağı kutsal bir yerdir.

Viertel der Westbrücke, Straße der fünf Tempel.

Batı Köprüsü Mahallesi, Beş Tapınak Sokağı.

Einen Tempel innerhalb der Stadt.

Şehrin içindeki bir tapınağa.

Aber der himmlische Tempel

Ama Gök Tapınağı, Kahinler

Jeden Dienstag ging ich in den Shree-Siddhivinayak-Tempel.

Her salı günü, Shree Siddhivinayak tapınağına giderdim.