Tod için Almanca-Türkçe çeviriler:

ölüm · vefat · diğer çevirileri

Tod ölüm

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Kutsal Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde.

Ein ehrenvoller Tod wäre, geköpft zu werden. Aber Du verdienst keinen ehrenvollen Tod.

Başını kesmek senin için onurlu bir ölüm olur ama onurlu bir şekilde ölmeyi hak etmiyorsun.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Tod vefat

Mr. Masons Tod war für uns alle eine Tragödie, Mr. Rochester.

Bay Mason'un vefatı, hepimiz için bir trajediydi, Bay Rochester.