Traum için Almanca-Türkçe çeviriler:

rüya · hayal · düş · diğer çevirileri

Traum rüya

Ich habe einen Traum, keine Variationen dieses Traumes, denselben Traum.

Tek bir rüya görüyorum. Bir rüyanın varyasyonları değil.

Ich hatte einen merkwürdigen Traum.

Dün gece tuhaf bir rüya gördüm.

Diesen Traum habe ich häufiger.

Sık sık bu rüyayı görüyorum.

Traum hayal

Aber dies ist dein Traum.

Ama bu senin hayalin.

Ich hab 'nen Traum.

Benim bir hayalim var!

Ich bin ein Spießer, aber ich habe einen Traum.

Ben düzgün biriyim. Ama bir hayalim var.

Traum düş

Heute Nacht wird Liliths dunkelster Traum Wirklichkeit.

Bu gece, Lilith'in en karanlık düşleri gerçek olacak.

Ein Traum für einige, ein Alptraum für andere!

Bazıları için bir düş bazıları içinse kabus.

Es ist eine Sache davonzu träumen.

Öyle bir şey ki düşünü görebiliriz.