Tusk

Aber Tusk will diese Verschiebung hinauszögern oder umkehren.

Ama Tusk bu süreci geciktirmek ya da tersine çevirmek istiyor.

Remy arbeitet für Raymond Tusk.

Remy, Raymond Tusk için çalışıyor.

Sancorp ist ein großer Fisch, aber Raymond Tusk ist ein Wal.

Sancorp büyük bir balık, ama Raymond Tusk bir balina.

Sie, ich, jeder kennt Raymond Tusk.

Siz, ben, herkes Raymond Tusk'ı tanır.

Wenn der Präsident dies bei Xander Feng, Raymond Tusk, dem Adohi-Casino aufgezogen hat

Başkan, Xander Feng, Raymond Tusk ya da Adohi kumarhanesinden bahsettiyse

Er macht Geschäfte mit Raymond Tusk.

Raymond Tusk ile yapıyor.

Tusk kennt den Unterschied zwischen Macht und Geld.

Tusk güç ve para arasındaki farkı biliyor.

Tja, Mr. Tusk Walrösser müssen schwimmen lernen.

Pekâlâ Bay Tusk. .bir mors mutlaka yüzmeyi öğrenmelidir.

Mr. Tusk wird jeden Mitbewerber überbieten.

Bay Tusk her katılımcıyı saf dışı bırakacak.

Raymond Tusk wurde vorgeladen.

Raymond Tusk'a celp gönderildi.