Twain

Ich bin ein großer Mark Twain-Fan.

Evet, Mark Twain'in büyük bir hayranıyım.

Ich bin Ihr Gastgeber, Lionel Twain.

Ben ev sahibiniz Lionel Twain.

Du weißt aber schon, wer Mark Twain ist, oder?

Mark Twain'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi?

Ihr Gastgeber, Lionel Twain

Ev Sahibiniz, Lionel Twain

Mark Twain", "Garcia Lorca".

Mark Twain, García Lorca

Ich bin tatsächlich Lionel Twain.

Benim gerçekten Lionel Twain oldugum.

Ezra ist der Mark Twain Fangruppe beigetreten"?

Ezra Fitz,'M ark Twain Hayranları'na katıldı" mı?

Twain sagt, Mordopfer sitzt an unserem Tisch.

Twain dedi ki, kurban masada oturuyor.

Lincoln, Gran, Lee, Edison und Mark Twain.

Lincoln, Grant, Lee, Edison ve Mark Twain.

Aber wie Mark Twain mal über das Wetter sagte:

Ama Mark Twain'in hava durumu hakkında dediği gibi: